Про профспілку

Волинська обласна організація Профспілки працівників освіти і науки об'єднує 15 районних і 4 міських організації Профспілки, 15 профкомів працівників і студентів вищих навчальних закладів, один профком ВНЗ недержавної форми власності та 7 профспілкових організацій, підпорядкованих безпосередньо обласному комітету Профспілки. Загальна кількість первинних профспілкових організацій 891 з чисельністю членів Профспілки 50643, що становить 92,1% від загальної кількості працюючих.